1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Toyota zwiększa zaangażowanie w innowacyjne technologie. Wzrost inwestycji w fundusz Toyota Ventures do 800 milionów dolarów
17 kwietnia 2024

Toyota zainwestowała już 800 milionów dolarów w fundusz Toyota Ventures, zwiększając wsparcie dla innowacyjnych technologii

W drugiej edycji programu wsparcia dla najbardziej innowacyjnych startupów świata fundusz inwestycyjny Toyota Ventures otrzymał od Toyoty kolejne 300 milionów dolarów. Łącznie na rozwój rewolucyjnych technologii marka zainwestowała już ponad 800 milionów dolarów.

Toyota Ventures inwestuje w latające taksówki i autonomiczne busy

Portfele inwestycyjne Toyota Ventures obejmują Amerykę Północną, Europę, Azję, Pacyfik i Bliski Wschód. Centrala funduszu mieści się w regionie Zatoki San Francisco, będącym kluczowym centrum innowacji na całym świecie. Spółka wspiera między innymi producenta latających taksówek Joby Aviation oraz firmę May Mobility, czyli operatora autonomicznych miejskich busów. Dodatkowe środki, jakie Toyota alokowała na działania funduszu, umożliwią wsparcie jeszcze większej liczby innowacyjnych firm dbających o lepszą przyszłość dla społeczeństwa i planety.

Wsparcie Toyoty dla 75 innowacyjnych firm

Od początku działalności w lipcu 2017 roku Toyota Ventures realizuje misję Toyoty poszukiwania technologii przyszłości. Fundusz zainwestował do tej pory w ponad 75 startupów z wielu różnych dziedzin od sztucznej inteligencji i robotyki aż po technologie związane z wodorem i energią odnawialną. Dobrym przykładem jest spółka Ecolectro, rozwijająca innowacyjną technologię bezemisyjnej produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody. Firma prowadzi zaawansowane prace nad nową membraną opartą na tanich, łatwo dostępnych surowcach. Projekt ten pozwoli obniżyć koszty produkcji wytwarzanego bezemisyjnie wodoru o 33%. Dzięki temu zielony wodór stanie się najtańszy na rynku i pozwoli odejść od produkcji tego pierwiastka opartej na paliwach kopalnych.

Od kiedy w lipcu 2017 roku Toyota Ventures rozpoczęła swoją działalność, wytrwale poszukuje technologii przyszłości zgodnie z misją Toyoty. Fundusz przeznaczył dotychczas środki na rozwój ponad 75 startupów z wielu dziedzin, począwszy od sztucznej inteligencji i robotyki, a skończywszy na technologiach związanych z wodorem i energią odnawialną. Jako świetny przykład może posłużyć firma Ecolectro, która opracowuje innowacyjną technologię bezemisyjnej produkcji wodoru poprzez elektrolizę wody. Spółka prowadzi zaawansowane prace nad nową membraną opartą na ekonomicznych i powszechnie dostępnych surowcach. Realizacja tego projektu przewiduje obniżenie kosztów bezemisyjnej produkcji wodoru o 33%. Zielony wodór ma szansę stać się dzięki temu najbardziej konkurencyjnym cenowo produktem tego typu na rynku, co przyspieszy odejście od wykorzystania paliw kopalnych w procesach produkcyjnych tego pierwiastka.

Współzałożyciel i prezes firmy Ecolectro Gabriel G. Rodríguez-Calero podchodzi do tego przedsięwzięcia z dużym entuzjazmem: „Zespół Toyota Ventures wykazał się głębokim zrozumieniem technicznych aspektów związanych z produkcją zielonego wodoru. Cieszy nas też ich zrozumienie dla wagi problemów, które staramy się rozwiązać. Poziom wsparcia, jakie otrzymaliśmy od Toyota Ventures, wykracza daleko poza aspekty finansowe i technologiczne. Eksperci Toyoty wykazali się unikalnym podejściem i zaangażowaniem w całościowy rozwój naszego biznesu.”

Kolejne inwestycje funduszu w przełomowe technologie

Obecnie Toyota Ventures jest zaangażowana w dwa programy inwestycyjne. Pierwszym z nich jest Frontier Fund, który koncentruje się na wspieraniu startupów rozwijających najnowsze technologie z zakresu mobilności, sztucznej inteligencji, robotyki, komputerów kwantowych, a także łączności w chmurze. Z ich usług korzystał między innymi dostawca usług satelitarnych Starfish Space, producent bioczujników Scentian Bio czy startup Haiqu, który zajmuje się opracowywaniem oprogramowania dla komputerów kwantowych.

Drugą gałęzią wsparcia innowacji ze strony Toyota Ventures jest Climate Fund, który skupia się na nowych rozwiązaniach obejmujących klimat i środowisko naturalne. Fundusz działa od 2021 roku i dotychczas zaangażował się w rozwój aż 18 startupów. Należy do nich między innymi firma specjalizująca się w energii odnawialnej Avalanche Energy, firmy e-Zinc i AM Batteries zajmujące się technologiami baterii i magazynowaniem energii czy firmy Air Company i Living Carbon poszukujące innowacyjnych metod usuwania dwutlenku węgla z atmosfery i jego dalszego wykorzystywania.