Montaż instalacji fotowoltaicznej w Auto Park

Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

2019-09-16

Dowiedz się więcej

Firma Auto Park zrealizowała projekt pn.„Wykorzystanie na potrzeby własne energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł Salonu i Serwisu Toyota – Auto Park”. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach projektu zrealizowano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 98 kW wykorzystującej promieniowanie słoneczne na dachu budynku znajdującego się przy ulicy Elewatorskiej 60. Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności obiektu użytkowanego przez Auto Park Spółka z o. o. sp.k. oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.


Całkowita wartość projektu: 611623,65 zł brutto
Wkład własny: 288 573,67 zł brutto
Funduszy Europejskich: 323 049,98 zł brutto.