1. Porady
 2. Brak waznego oc konsekwencje

NIE MASZ WAŻNEGO UBEZPIECZENIA OC SWOJEGO SAMOCHODU?

SPRAWDŹ, JAKIE MOGĄ BYĆ TEGO KONSEKWENCJE

Dłuższe wyjazdy, zwłaszcza te urlopowe, wymagają wielu przygotowań. Czy ruszając w drogę, pamiętamy jednak o wszystkim? Czy mamy niezbędne leki, dokumenty, a nasze OC na samochód jest ważne? Kary za brak OC mogą być naprawdę dotkliwe.

 

Co to jest ubezpieczenie OC?

OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które powinien posiadać każdy właściciel pojazdu – i to niezależnie od tego, czy porusza się nim codziennie po drogach, czy samochód stoi głównie w garażu, czekając na naprawę. Jest to ustawowy obowiązek, który nakłada Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jego niedopełnienie wiąże się z dość dużymi kosztami.

I chodzi tu nie tylko o kary za brak OC, choć te mogą być naliczane nawet za jeden dzień bez ochrony ubezpieczeniowej. O wiele dotkliwsze mogą być skutki wypadku, który spowodujemy, jadąc nieubezpieczonym samochodem. Będziemy musieli pokryć wówczas wszystkie koszty, zaczynając od napraw, a kończąc na wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej.

Co to jest UFG?

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny, to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych, które zostały spowodowane przez:

 • nieubezpieczonych posiadaczy samochodów,
 • nieubezpieczonych rolników,
 • nieznanych sprawców.

Kolejnym ważnym zadaniem UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC w Polsce i wykrywanie, a następnie karanie tych właścicieli pojazdów, którzy swoich samochodów nie ubezpieczyli.

Jakie są najczęstsze przyczyny braku OC?

Dość często przerwa w okresie ubezpieczenia wiąże się z kupnem samochodu i wygaśnięciem polisy zbywcy. W tym przypadku nie odnawia się ona automatycznie, trzeba więc pamiętać o zawarciu nowej umowy z ubezpieczycielem.

Wygaśnięcie umowy OC może też wynikać z nieopłacenia pełnej składki ubezpieczeniowej za poprzedni okres ubezpieczenia. Umowa OC jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy tylko wówczas, gdy jej nie wypowiadamy i mamy opłacone wszystkie raty składki ubezpieczeniowej.

Kolejnym powodem braku OC może być przekonanie, że skoro nasz pojazd jest niesprawny technicznie i nieużytkowany, to i ubezpieczać go nie musimy. Należy pamiętać o tym, że dopóki nasz samochód jest zarejestrowany, musi mieć wykupioną polisę OC.

Jak sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Ważność naszej polisy OC możemy łatwo (i bezpłatnie) sprawdzić na stronie UFG lub w swoim smartfonie. Ta ostatnia opcja jest możliwa po zainstalowaniu aplikacji „UFG Na Wypadek”.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku nie musimy podawać swoich danych osobowych. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny naszego pojazdu, a uzyskamy informacje o tym, czy nasza polisa jest jeszcze ważna, a także który zakład ubezpieczeniowy ją wystawił.

Jaką karę zapłacimy za brak OC w 2021 roku?

W polskim ustawodawstwie kara za brak OC została ściśle powiązana z płacą minimalną, rodzajem pojazdu i czasem poruszania się samochodem bez ważnego ubezpieczenia. Zacznijmy jednak od początku.

Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do 2800 zł brutto. W związku z tym zwiększyły się też kary za brak OC. Najwięcej zapłacą ci, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni:

 • posiadacze samochodów osobowych – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • właściciele samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • użytkownicy pozostałych pojazdów, w tym motocykli – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni, zapłacą odpowiednio:

 • 1–3 dni bez OC – 20% pełnej opłaty karnej,
 • 4–14 dni bez OC – 50% pełnej opłaty karnej.

Jak to wygląda w konkretnych kwotach?

Kara za brak OC dla samochodów osobowych:

 • 1–3 dni bez OC – 1120 zł,
 • 4–14 dni bez OC – 2800 zł,
 • powyżej 14 dni bez OC – 5600 zł.

Kara za brak OC dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów:

 • 1–3 dni bez OC – 1680 zł,
 • 4–14 dni bez OC – 4200 zł,
 • powyżej 14 dni bez OC – 8400 zł.

Kara za brak OC dla pozostałych pojazdów, w tym motocykli:

 • 1–3 dni bez OC – 190 zł,
 • 4–14 dni bez OC – 470 zł,
 • powyżej 14 dni bez OC – 930 zł.

Kwoty te są dość imponujące. A tymczasem wg szacunków UFG średnia cena polisy OC w 2020 roku wynosiła zaledwie 500 zł, a wartość przeciętnej szkody Polska Izba Ubezpieczeń oszacowała na 8,2 tys. zł.

Czy możemy uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

Kary za brak OC możemy uniknąć tylko w kilku przypadków.
Będzie to możliwe, jeżeli w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwanie do zapłaty z UFG wykażemy, że:

 • w okresie podanym w wezwaniu do zapłaty nasz samochód był ubezpieczony, a nasze towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało do UFG błędne dane,
 • nie musieliśmy posiadać ważnego OC, gdyż wcześniej zgłosiliśmy np. kradzież naszego samochodu,
 • sprzedaliśmy nasze auto i mamy dowód jego zbycia, a nasza polisa OC była ważna w dniu sprzedaży samochodu.

Jak odwołać się od kary za brak OC?

Od kary za brak OC można się oczywiście odwołać. W uzasadnionych przypadkach UFG może uwzględnić naszą trudną sytuację materialną lub zły stan zdrowia i np. zmniejszyć wysokość kary, rozłożyć ją na raty lub od niej odstąpić. Do odwołania należy wówczas dołączyć odpowiednią dokumentację, m.in. zaświadczenie o dochodach, protokoły o stanie majątkowym, postanowienia sądów i komorników, zaświadczenia lekarskie czy opinię z ośrodka pomocy społecznej.

Czy kara za brak OC może się przedawnić i kiedy?

Zgodnie z ustawą kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto, że nasze obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu jest nieważne. Warto pamiętać jednak o odsetkach, które nalicza UFG za każdy dzień zwłoki.